Prevajanje mora biti neopazno

prevajanje8Prevod je dober takrat, ko se ne opazi, da je to prevod. Besedilo mora biti naravno in nikoli ne sme prevajalec prevajati dobesedno. Prevajalec mora vedno poznati celotno besedilo. Ste v iskanju kvalitete? To vam lahko nudimo v našem podjetju spletni-slovar.com, saj vedno na prvo mesto postavimo ravno kvaliteto.
Velikokrat se nekdo odloči, da se bo prevajanja lotil kar sam, če le malo pozna jezik. Motivi za odločitev, da bo nekdo izvedel prevajanje kar sam, so lahko zelo različni. Nekateri se za samostojno prevajanje odločijo zaradi cene, ki je za prevod lahko zelo visoka. Če je potrebno prevesti besedilo v angleški jezik, so nekateri mnenja, da jezik dovolj dobro poznajo in se lahko odločijo, da bodo opravili prevod kar sami. Če besedilo ni prezahtevno, se nekateri odločijo za strojno prevajanje. Tako prevajanje je primerno samo za enostavna besedila. Tisti, ki se odločijo za strojno prevajanje, bi morali na koncu besedilo obvezno pregledati in ga ročno tudi popraviti. To je zadnja faza prevajanja, ki je nujna.

Prevod mora biti vedno neopazen.

Prevod ne sme biti videti kot prevod. Biti mora naraven in tekoč. Pomen izvirnika mora biti prenesen na prevod zelo tekoče in neopazno. Tega je pa sposoben samo izkušen prevajalec in ne nekdo, ki pozna jezik nima pa izkušenj s prevajanjem. Dober prevod je vedno smiselen, vsebuje preproste izraze, je zelo tekoč in bralcu prinaša popolnoma enako sporočilo kot izvirno besedilo. V bralcih morajo prevodi v različnih besedilih vzbuditi enak odziv. Če je prevod dober, ga ni težko razumeti.

Prevajanje je zelo zapleten proces in ni samo zamenjava besed, kot marsikdo tako tudi misli. Nekatere fraze lahko ob dobesednemu prevodu popolnoma izgubijo pomen. Prevajalec mora med prevajanjem upoštevati veliko dejavnikov, ki vplivajo na kvalitetno prevajanje. Vedno mora prevajalec upoštevati; slog in tudi zvrst izvirnega besedila, katera je cilna skupina, ki ji je prevod namenjen in kakšno je znanje prevajalca in še kaj bi se dalo našteti.

Ta vnos je bil objavljen v Razno. Zaznamek za trajno povezavo.