Nemščina v knjigah

nemscina-3Nemščina je najbolj razširjen jezik v Evropi. Ima okoli 140 milijonov govorcev, kar jo pa uvršča med svetovne jezike. V Evropi jo najdemo v različnih državah kot so: Avstrija, Švica, Italija, Danska, Madžarska, Poljska, Kazahstan, Luksemburg, Belgija, Lihtenštajn, Romunija, Rusija, Vatikan in Slovaška. V vseh teh državah je nemščina ali administrativni, nadomestni ali celo uradni jezik. Največ govorce najdemo v matični državi Nemčiji, sosednji Avstriji, Lihtenštajnu in v večinskem delu Švice. Po svetu je pa najbolj razširjena na Japonskem, ZDA in v Braziliji.

Nemščino lahko delimo na dve narečni skupini: visoko nemščino in nizko nemščino. Razlika med njima je premik soglasnikov. Nizko nemščino uporabljajo predvsem skandinavske države in nizozemska, ki pa so ohranile stare germanske soglasnike. Visoka nemščina pa se je ohranila na področju Nemčije in Avstrije. Visoka pa ima še dve delitvi. Na zgornjo oz. saško, ki se predvsem uporablja v uradništvu in zgornjo, katere pa je bil prvoten namen izpodrivati nizko nemščino.

Prve tiskane knjige so se pojavile prav v Nemčiji. Gutenberg je iznašel tiskalni stroj s pomočjo katerega so nadomestili zamudno prepisovanje na roke. V tistem času še ni bilo točno določene pisave, zato so bile aktualne številne, kot npr: schawabacher, rotunda, fraktura in tekstura, ki pa so izhajale iz gotice. Težava gotice je bila predvsem slaba berljivost in podrobnost oznak. Kmalu je gotica nadomestila bolj poenostavljena humanistična pisava. Gotico pa je ponovno obudila nacistična oblast, saj so z njo hoteli sporočiti nemško propagando. Danes pa se je standardizirala latinica po celotni Evropi (razen v Ukrajini, Srbiji, Rusiji in Romuniji).

Ta vnos je bil objavljen v Jeziki in potovanja z značkami . Zaznamek za trajno povezavo.